top of page

Реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні

Оновлено: 7 серп. 2022 р.

Коли іноземний суб’єкт господарювання виходить на український ринок, йому необхідно юридично оформити свою присутність.


Це може бути зроблено або через створення та реєстрацію його представництва в Україні, або через заснування товариства з обмеженою відповідальністю, в якому він буде учасником, або через створення акціонерного товариства, акції якого будуть йому належати.


В кожному конкретному випадку приймається рішення щодо форми діяльності з врахуванням цілей, які повинні бути досягнуті в Україні.


Потрібно розуміти, що представництво іноземного суб'єкта господарської діяльності не є юридичною особою й не здійснює самостійно господарської діяльності, у всіх випадках воно діє від імені та за дорученням нерезидента й тільки в його інтересах. Відповідачем по договірним зобов’язанням свого представництва буде сам нерезидент. І у виникненні спорів контрагенти будуть звертатися з позовами до нього.


У випадку якщо нерезидент заснував товариство з обмеженою відповідальністю чи акціонерне товариство, ця створена компанія буде самостійною юридичною особою, яка наділена правами і обов’язками відповідно до чинного законодавства України, і саме ця юридична особа буде виступати стороною угод та суб’єктом правовідносин і нести відповідальність за їх виконання у випадку виникнення спорів. Іноземні компанії відкривають свої представництва для дослідження українського ринку, пошуку партнерів, моніторингу виконання умов договорів, розгляду скарг на свою продукцію, працевлаштування працівників іноземців, проведення презентаційних та рекламних заходів тощо.


Реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні здійснює Міністерство економіки України.


Для цього необхідно подати такі документи:


  • Заява з проханням про реєстрацію представництва, що складається у довільній формі на бланку фірми за підписом керівника, яка повинна містити наступну інформацію:

найменування іноземного суб’єкта господарювання;

країну походження іноземного суб’єкта господарювання;

місцезнаходження іноземного суб’єкта господарювання;

номер телефону, телефаксу;

місто, у якому відкривається представництво, із зазначенням його майбутнього місцезнаходження (адреси);

якщо передбачаються філії – указати, у яких містах;

кількість іноземних громадян, які працюватимуть у представництві;

дату заснування іноземного суб’єкта господарювання;

організаційно-правову форму іноземного суб’єкта господарювання;

кількість співробітників іноземного суб’єкта господарювання;

найменування банку із зазначенням номера рахунка;

сферу діяльності іноземного суб’єкта господарювання;

мету відкриття та сферу діяльності представництва, інформацію про ділові зв’язки з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва.

  • Витяг з торговельного реєстру країни місцезнаходження офіційно зареєстрованого головного органу управління іноземного суб’єкта господарської діяльності

  • Довідка з банку, у якому відкрито рахунок іноземного суб’єкта господарської діяльності

  • Доручення (на конкретну особу) на здійснення представницьких функцій в Україні, із зазначенням повноважень, яке оформлене згідно із законами країни, де офіційно зареєстровано іноземного суб’єкта господарської діяльності

Всі ці документи подаються до Міністерства Економіки України не пізніше 6 місяців з дати їх видачі в країні місцезнаходження материнської компанії.

Документи повинні бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, легалізовані (апостильовані) належним чином в консульських установах, які представляють інтереси України, якщо міжнародними договорами України не передбачено інше, і супроводжуватися перекладом на українську мову, який завіряється печаткою перекладача.


За реєстрацію іноземного представництва встановлений адміністративний збір в розмірі:

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб - за реєстрацію протягом двадцяти робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності документів на реєстрацію представництва (крім іноземних суб’єктів господарської діяльності, зазначених в абзаці третьому цього пункту);

30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - за реєстрацію протягом шістдесяти робочих днів з дня подання іноземним суб’єктом господарської діяльності, який є резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, документів на реєстрацію представництва.

Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому подаються відповідні документи на реєстрацію, та округлюється до найближчих 10 гривень.


Після реєстрації в Міністерстві економіки України представництво реєструється в органах статистики та стає на облік в податкових органах.


Одним із напрямків діяльності Адвокатського бюро Дениса Писаного є реєстрація представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності. Також клієнти звертаються до нас з питаннями поточного юридичного супроводу діяльності представництв, оформлення трудових відносин з працівниками, оформлення купівлі-продажу офісних приміщень, припинення діяльності тощо.


Якщо у Вас виникають додаткові питання звертайтеся до нас за консультацією

15 переглядів0 коментарів

Comments


bottom of page