top of page
Адвокатське бюро Дениса Писаного

НАШІ
ПОСЛУГИ

Адвокатське бюро Дениса Писаного пропонує широкий спектр юридичних послуг нашим клієнтам. Ми маємо значний досвід представництва інтересів клієнтів в судових процесах, захисту прав клієнтів в кримінальних процесах. Ми надаємо комплексні юридичні консультації щодо ведення господарської діяльності підприємств, корпоративних питань та нерухомості. 

Дійзнайтеся більше про наші послуги.

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ В СУДАХ

Досвід адвокатів та юристів Адвокатського бюро Дениса Писаного дозволяє розробляти найбільш ефективні стратегії та рішення для ведення судових процесів, представляти та захищати інтереси клієнта в судах, врегульовувати спори шляхом переговорів та досягати примирення сторін, а також надавати правову допомогу у виконавчих провадженнях. Ми супроводжуємо судові проєкти різної складності у всіх основних категоріях спорів, зокрема: 

 

 • земельні спори;

 • господарські спори;

 • адміністративні та інші спори з контролюючими та державними органами, органами місцевого самоврядування;

 • трудові спори;

 • корпоративні спори;

 • податкові спори;

 • спори у сфері інтелектуальної власності;

 • спори щодо нерухомого майна або майнових прав на таке майно;

 • спори, пов’язані із захистом честі, гідності та ділової репутації;

 • справи у зв’язку з банкрутством та відновленням платоспроможності;

 • спори щодо стягнення заборгованості та відшкодування збитків;

 • спори у сфері кредитних та страхових правовідносин;

 • спори у сфері міжнародної торгівлі;

 • сімейні спори;

 • адміністративні правопорушення;

 • інвестиційні спори тощо.

Судова практика

ЗАХИСТ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

ПРАКТИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Адвокати Адвокатського бюро Дениса Писаного захищають права та представляють інтереси підозрюваних, обвинувачених, потерпілих, свідків на усіх стадіях кримінального провадження. Наші послуги:

 • ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, їх аналіз та вироблення правової позиції по справі;

 • внесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (супровід подачі заяви про вчинення злочину до правоохоронних органів або отримання рішення суду, яке зобов’язує правоохоронні органи внести відомості про правопорушення, у випадку їх відмови);

 • захист на досудовому розслідуванні, участь при допитах, обшуках, слідчих експериментах та інших слідчих діях, при обранні запобіжного заходу, підготовка і подання заяв, скарг, клопотань, інших документів, збирання доказів;

 • оскарження бездіяльності органів досудового розслідування для отримання рішення щодо скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора, скасування повідомлення про підозру, зобов’язання припинити дію чи зобов’язання вчинити певну дію;

 • захист на стадії судового розгляду (під час підготовчого судового засідання, судового розгляду і ухвалення судового рішення);

 • оскарження вироку суду в апеляційній та касаційній інстанціях (за необхідності);

 • захист інтересів на стадії виконання вироків.

КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА ТА M&E, ЮРИДИЧНИЙ СУПРОВІД ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Юристи Адвокатського бюро Дениса Писаного надають повний спектр послуг з юридичного супроводу діяльності бізнесу та неприбуткових організацій. Ми консультуємо наших клієнтів з різних питань корпоративного, комерційного, іміграційного, трудового права, валютного регулювання та права інтелектуальної власності. 

Наші послуги: 

 

 • структурування бізнесу та інвестицій будь-якої складності;

 • надання консультацій з корпоративних, зовнішньо-економічних, трудових, фінансових, валютних, комерційних питань та юридична підтримка загальної господарської діяльності;

 • юридичний супровід створення, припинення діяльності, придбання/продажу бізнесу;

 • супровід транзакцій зі злиття та поглинання на всіх етапах;

 • підготовка документів для реєстрації компаній, представництв, філій, розробка внутрішніх документів;

 • розробка системи корпоративного управління, юридичний супровід корпоративних подій (діяльність загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу;

 • підготовка документів для отримання ліцензій та дозволів від державних органів та регуляторних погоджень;

 • аналіз та розробка проектів договорів;

 • підготовка претензій, позовів до контрагентів, супровід стягнення заборгованості з контрагентів; 

 • юридичний супровід трудових відносин з працівниками; 

 • супровід перевірок та оскарження рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади та місцевого самоврядування, податкових, антикорупційних та правоохоронних органів;

 • вирішення корпоративних, господарських, податкових, трудових та інших спорів;

 • представництво інтересів у судових спорах;

 • захист прав інтелектуальної власності. 

Корпоративна практика

СУПРОВІД УГОД З НЕРУХОМІСТЮ

Адвокатське бюро Дениса Писаного має величезний досвід із супроводу угод купівлі-продажу об'єктів комерційної, нежитлової, житлової нерухомості, майнових комплексів, земельних ділянок. Наші юристи супроводжують угоди з нерухомістю, проводять юридичний аудит об'єктів нерухомості, представляють інтереси клієнтів у досудовому врегулюванні суперечок та у судових процесах. Наші послуги:

 

 • консультації з купівлі, продажу, оренди нерухомості;

 • розробка проектів договорів та аналіз проектів договорів (попередній договір, договір купівлі-продажу, форвардний контракт, договір дарування, договір міни, договір іпотеки, договір інвестування, договір купівлі-продажу майнових прав на об'єкт, договір придбання безвідсоткових (цільових) облігацій, договір оренди та інші);

 • правовий аналіз правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомості;

 • перевірка об'єкта нерухомості (спірні відносини, негативна історія, арешти, заборони, застави, іпотеки, сервітути тощо), перевірка наявності прав третіх осіб на об'єкт нерухомості, вивчення документів щодо технічної інвентаризації з моменту введення об'єкта в експлуатацію, вивчення дозвільної документації для будівництва, перевірка на самовільне будівництво, перепланування чи реконструкцію;

 • накладання чи зняття арешту, застави, заборони, іпотеки на об'єкт нерухомості;

 • представлення інтересів клієнта під час проведення переговорів з іншою стороною угоди;

 • супровід під час укладання угоди з нерухомістю у нотаріуса;

 • управління нерухомістю, укладання договорів із обслуговуючими компаніями тощо.

Корпоративна практика
bottom of page